تفاوت میان نسخه‌های «یحیی مشیرالدوله»

 
== زندگینامه ==
یحیی خان در سال ۱۲۴۷ هجری قمری در [[قزوین]] متولد شد. پدرش [[میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی]] از رجال نامی عصر [[قاجار]] بود. میرزا نبی خان در تربیت فرزندان خود تلاش بسیار داشت و در ابتدای سلطنت [[ناصرالدین شاه قاجار]] دو فرزند خود، میرزا حسین خان و یحیی خان را برای تحصیل به اروپا فرستاد. میرزا حسین خان به زودی بازگشت، اما '''یحیی خان''' در [[پاریس]] به یادگیری زبان [[فرانسه]] مشغول شد و تا سال ۱۲۷۲ هجری قمری در [[فرانسه]] ماند.
 
'''یحیی خان''' پس از مراجعت از [[فرانسه]] بعنوان [[مترجم]] در [[وزارت امورخارجه]] مشغول به کار شد. وی مدتی بعد به نیابت سفارت [[پطرزبورگ]] (لنین گراد بعدی) منصوب شد.
 
در سال ۱۲۷۳ هجری قمری، وی از [[پطرزبورگ]] به [[ایران]] برگشت و در همین سال [[میرزاآقاخان نوری،نوری]]، وی را به سمت [[آجودان]] مخصوص خود منصوب نمود. پس از عزل [[میرزاآقاخان نوری]] در سال ۱۲۷۵ قمری، [[ناصرالدین شاه،شاه]]، یحیی خان را به سمت [[آجودان]] مخصوص و [[مترجم]] حضور خود برگزید. وی در سال ۱۲۷۶ قمری، به عنوان مأمور مخصوص به [[عثمانی]] سفر کرد و در [[استانبول]] نشان خاص شاه ایران را تقدیم سلطان عثمانی نمود و یک سال بعد در مراجعت نیز نشانهایی از جانب [[سلطان عبدالمجید عثمانی]] برای شاهزادگان و اعیان دولت ایران آورد.
 
وی در سال ۱۲۷۸ هجری قمری فرمان ولایتعهدی [[مظفرالدین شاه]] و [[خلعت]] او را از جانب شاه به [[تبریز]] برد.