تفاوت میان نسخه‌های «یحیی مشیرالدوله»

جز
'''یحیی خان''' پس از مراجعت از [[فرانسه]] بعنوان [[مترجم]] در [[وزارت امورخارجه]] مشغول به کار شد. وی مدتی بعد به نیابت سفارت [[پطرزبورگ]] (لنین گراد بعدی) منصوب شد.
 
در سال ۱۲۷۳ هجری قمری، وی از [[پطرزبورگ]] به [[ایران]] برگشت و در همین سال [[میرزاآقاخانمیرزا آقاخان نوری]]، وی را به سمت [[آجودان]] مخصوص خود منصوب نمود. پس از عزل [[میرزاآقاخانمیرزا آقاخان نوری]] در سال ۱۲۷۵ قمری، [[ناصرالدین شاه]]، یحیی خان را به سمت [[آجودان]] مخصوص و [[مترجم]] حضور خود برگزید. وی در سال ۱۲۷۶ قمری، به عنوان مأمور مخصوص به [[عثمانی]] سفر کرد و در [[استانبول]] نشان خاص شاه ایران را تقدیم سلطان عثمانی نمود و یک سال بعد در مراجعت نیز نشانهایی از جانب [[سلطان عبدالمجید عثمانی]] برای شاهزادگان و اعیان دولت ایران آورد.
 
وی در سال ۱۲۷۸ هجری قمری فرمان ولایتعهدی [[مظفرالدین شاه]] و [[خلعت]] او را از جانب شاه به [[تبریز]] برد.