باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
این در حالیست که خود اعتمادالسلطنه در برخی از آثار دیگر خویش، همچون کتاب خلسه، زبان به بدگوئی بسیار از یحیی خان مشیرالدوله گشوده است.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[میرزا حسین‌خان سپهسالار]]
 
== منبع ==