الگو:بزرگان ادب پارسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Navbox
| name = بزرگان ادب پارسی
|state = <includeonly>collapsed</includeonly>
| title = بزرگان [[ادبیات فارسی|ادب پارسی]]
| image =
|image = [[پرونده:Senmurv.svg|150px]]
| groupstyle = background-color: #DDDDFF;
|above =
| group1 = [[شعر|شاعران]]
|below= =
| list1 = [[ابوسلیک گرگانی]] •[[فیروز مشرقی]] •[[حنظله بادغیسی]] • [[رودکی]] • [[شهید بلخی]] • [[فردوسی]] • [[ابوشکور بلخی|ابوشکور]] • [[منجیک ترمذی|منجیک]] • [[اسدی طوسی|اسدی]] • [[فرخی سیستانی]] • [[عنصری]] • [[منوچهری]] • [[کسایی مروزی|کسایی]] • [[رابعه بلخی|رابعه]] •[[دقیقی]] • [[سوزنی سمرقندی|سوزنی]] • [[عمر خیام|خیام]] • [[انوری]] • [[نظامی گنجوی]] • [[امیرمعزی]] • [[خاقانی شروانی|خاقانی]] • [[ناصرخسرو]] • [[قطران تبریزی|قطران]] • [[رشید وطواط]] • [[سنایی]] • [[ابوالفرج رونی|رونی]] • [[ظهیر فاریابی|ظهیر]] • [[عمعق بخاری|عمعق]] • [[فخرالدین اسعد گرگانی]] • [[فخرالدین عراقی|عراقی]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[جلال‌الدین محمد بلخی|مولانا]] • [[همام تبریزی|همام]] • [[باباطاهر]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عبید زاکانی]] • [[خواجوی کرمانی]] • [[حافظ شیرازی|حافظ]] • [[کمال الدین اصفهانی|کمال]] • [[سلمان ساوجی|ساوجی]] • [[ابن یمین]] • [[وحشی بافقی]] • [[کمال خجندی]] • [[امیرخسرو دهلوی]] • [[جامی]] • [[وصال شیرازی|وصال]] • [[هاتف اصفهانی|هاتف]] • [[صائب تبریزی|صائب]] • [[اوحدی اصفهانی]] • [[شیخ محمود شبستری|شبستری]] • [[کلیم کاشانی|کلیم]] • [[طاهره قرة العین|طاهره]] • [[اهلی شیرازی|اهلی]] • [[میرزاده عشقی|عشقی]] • [[بیدل دهلوی|بیدل]] • [[محمدتقی بهار|بهار]] • [[ایرج میرزا]] • [[اقبال لاهوری|اقبال]] • [[فرخی یزدی]]
| group2 = [[شعر|شاعران معاصر]]
| list2 = [[احمد شاملو|شاملو]] • [[نیما یوشیج|نیما]] • [[مهدی اخوان ثالث|اخوان]] • [[محمدحسین شهریار|شهریار]] • [[صدرالدین عینی]] • [[سهراب سپهری]] • [[گلرخسار صفی]] • [[پروین اعتصامی]] • [[هوشنگ ابتهاج]] • [[فریدون مشیری]] • [[فروغ فرخزاد]]• [[فرزانه خجندی]]
 
| group3 = [[نثر|نثرنویسان]]نظم
|list3 =
| list3 = [[ابوالفضل بلعمی|بلعمی]] • [[حدود العالم]] • [[ابونصر منصور بن مشکان|بونصر مشکان]] • [[ابومنصور موفق هروی]] • [[خواجه عبدالله انصاری|انصاری]] • [[قابوسنامه|عنصرالمعالی]] • [[ابو الموید بلخی]] • [[خواجه نظام الملک طوسی|نظام الملک]] • [[ابوالفضل بیهقی|بیهقی]] • [[عین القضات همدانی|عین القضات]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[ابوطاهر طرسوسی|طرسوسی]] • [[نظامی عروضی]] • [[اسرارالتوحید|محمدبن منور]] • [[راحةالصدور|راوندی]] • [[شهاب الدین سهروردی|سهروردی]] • [[عبید زاکانی|زاکانی]] • [[شرف‌الدین رامی|رامی]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عطاملک جوینی]] • [[حمیدالدین بلخی|حمیدی]] • [[امام محمد غزالی|محمد غزالی]] • [[سفینه تبریز|انارجانی]] • [[طبقات ناصری|منهاج سراج]] • [[تاریخ یمینی|ناصح گلپایگانی]] • [[حمدالله مستوفی|مستوفی]] • [[حافظ ابرو]] • [[جوامع الحکایات|عوفی]] • [[خواجه رشیدالدین فضل‌الله|خواجه رشیدالدین]] • [[امیرعلی شیرنوایی|نوایی]] • [[شیخ بهایی]] • [[خواجه نصیرالدین طوسی|خواجه نصیر]] • [[عالم آرای عباسی|اسکندر منشی]] • [[کاتبی ترشیزی]] • [[آذر بیگدلی]] • [[دولتشاه سمرقندی|دولتشاه]] • [[قائم مقام فراهانی|قائم مقام]] • [[اعتماد السلطنه]]
{{Navbox subgroup
| titlestyle=background: #ccccff
| groupstyle = background-color: #DDDDFF;ccccff
 
| group1 = [[سامانی و غزنوی]]
| group4 = [[نثر|نثرنویسان معاصر]]
| list1 =[[رودکی]] • [[دقیقی]] • [[منجیک ترمذی|مُنجیک]] • [[کسایی مروزی|کسایی]] • [[فردوسی]] • [[فرخی سیستانی|فرخی]] • [[عنصری]] • [[منوچهری]]
| list4 = [[محمدعلی جمالزاده|جمالزاده]] • [[رضاقلی هدایت]] • [[زین العابدین مراغه ای]] • [[دهخدا]] • [[احمد کسروی|کسروی]] • [[میرزا فتحعلی آخوند زاده|آخوندزاده]] • [[صادق هدایت]] • [[جلال آل احمد|آل احمد]] • [[بی بی خانم استرآبادی]] • [[محمد قاضی]] • [[صادق چوبک]] • [[سیمین دانشور]]
 
|below=
| group2 = [[سلجوقی و حمله مغول]]
| list2 = [[ازرقی هروی|ازرقی]] • [[ناصرخسرو]] • [[مسعود سعد سلمان]] • [[امیرمعزی]] • [[عمر خیام|خیام]] • [[سوزنی سمرقندی|سوزنی]] • [[انوری]] • [[خاقانی شروانی|خاقانی]] • [[نظامی گنجوی]]
عرفانی
[[سنایی]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[جلال‌الدین محمد بلخی|مولانا]] • [[فخرالدین عراقی|عراقی]]
 
|group3 =[[ایلخانی و تیموری]]
|list3 =[[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[امیرخسرو دهلوی]] • [[حسن‌شاه هروی]] • [[عبید زاکانی]] • [[اوحدی اصفهانی]] • [[خواجوی کرمانی]] • [[عماد فقیه کرمانی]] • [[سلمان ساوجی|ساوجی]] • [[حافظ شیرازی|حافظ]] • [[نعمت‌الله ولی]] • [[قاسم انوار]] • [[امیر شاهی]] [[ابن حسام]] • [[جامی]] • [[هلالی جغتائی|هلالی]]
 
|group4 =[[صفوی و گورکانی]]
|list4 =[[اهلی شیرازی|اهلی]] • [[وحشی بافقی]] • [[محتشم کاشانی|محتشم]] • [[فیضی دکنی|فیضی]] • [[عرفی شیرازی|عرفی]] • [[طالب آملی|طالب]] • [[کلیم کاشانی|کلیم]] • [[صائب تبریزی|صائب]] • [[بیدل دهلوی|بیدل]]
 
|group5 =[[افشار، قاجار، پهلوی، اواخر گورکانی]]
|list5 =[[حزین لاهیجی|حزین]] • [[آذر بیگدلی]] • [[هاتف اصفهانی|هاتف]] • [[وصال شیرازی|وصال]] • [[فروغی بسطامی|فروغی]] • [[یغمای جندقی|یغما]] • [[غالب دهلوی|غالب]] • [[قاآنی]] • [[ایرج میرزا]] • [[پروین اعتصامی|پروین]] • [[محمدتقی بهار|بهار]]
 
|group6 =[[معاصر]]
| list2list6 = [[احمد شاملو|شاملو]] • [[نیما یوشیج|نیما]] • [[مهدی اخوان ثالث|اخوان]] • [[محمدحسین شهریار|شهریار]] • [[صدرالدین عینی]] • [[سهراب سپهری]] • [[گلرخسار صفی]] • [[پروین اعتصامی]] • [[هوشنگ ابتهاج]] • [[فریدون مشیری]] • [[فروغ فرخزاد]]• [[فرزانه خجندی]]
 
}}
 
|group5=نثر
|list5=
{{Navbox subgroup
| titlestyle=background: #ccccff
| groupstyle=background: #ccccff
 
| group1 = [[شعر|شاعرانکهن]]
| list3list1 = [[ابوالفضل بلعمی|بلعمی]] • [[حدود العالم]] • [[ابونصر منصور بن مشکان|بونصر مشکان]] • [[ابومنصور موفق هروی]] • [[خواجه عبدالله انصاری|انصاری]] • [[قابوسنامه|عنصرالمعالی]] • [[ابو الموید بلخی]] • [[خواجه نظام الملک طوسی|نظام الملک]] • [[ابوالفضل بیهقی|بیهقی]] • [[عین القضات همدانی|عین القضات]] • [[عطار نیشابوری|عطار]] • [[ابوطاهر طرسوسی|طرسوسی]] • [[نظامی عروضی]] • [[اسرارالتوحید|محمدبن منور]] • [[راحةالصدور|راوندی]] • [[شهاب الدین سهروردی|سهروردی]] • [[عبید زاکانی|زاکانی]] • [[شرف‌الدین رامی|رامی]] • [[سعدی شیرازی|سعدی]] • [[عطاملک جوینی]] • [[حمیدالدین بلخی|حمیدی]] • [[امام محمد غزالی|محمد غزالی]] • [[سفینه تبریز|انارجانی]] • [[طبقات ناصری|منهاج سراج]] • [[تاریخ یمینی|ناصح گلپایگانی]] • [[حمدالله مستوفی|مستوفی]] • [[حافظ ابرو]] • [[جوامع الحکایات|عوفی]] • [[خواجه رشیدالدین فضل‌الله|خواجه رشیدالدین]] • [[امیرعلی شیرنوایی|نوایی]] • [[شیخ بهایی]] • [[خواجه نصیرالدین طوسی|خواجه نصیر]] • [[عالم آرای عباسی|اسکندر منشی]] • [[کاتبی ترشیزی]] • [[آذر بیگدلی]] • [[دولتشاه سمرقندی|دولتشاه]] • [[قائم مقام فراهانی|قائم مقام]] • [[اعتماد السلطنه]]
 
| group2 = [[شعر|شاعران معاصر]]
| list4list2 = [[محمدعلی جمالزاده|جمالزاده]] • [[رضاقلی هدایت]] • [[زین العابدین مراغه ایمراغه‌ای]] • [[دهخدا]] • [[احمد کسروی|کسروی]] • [[میرزا فتحعلی آخوند زاده|آخوندزاده]] • [[صادق هدایت]] • [[جلال آل احمد|آل احمد]] • [[بی بی خانم استرآبادی]] • [[محمد قاضی]] • [[صادق چوبک]] • [[سیمین دانشور]]
}}
</center>}}<noinclude>
[[رده:الگوهای ادبیات]]
 
[[ابوسلیک گرگانی]] •[[فیروز مشرقی]] •[[حنظله بادغیسی]] • [[شهید بلخی]] • [[ابوشکور بلخی|ابوشکور]] • [[اسدی طوسی|اسدی]] • [[رابعه بلخی|رابعه]] •[[قطران تبریزی|قطران]] • [[رشید وطواط]] • [[ابوالفرج رونی|رونی]] • [[ظهیر فاریابی|ظهیر]] • [[عمعق بخاری|عمعق]] • [[فخرالدین اسعد گرگانی]] •
 
[[همام تبریزی|همام]] • [[باباطاهر]] • [[کمال الدین اصفهانی|کمال]] • [[ابن یمین]] • [[شیخ محمود شبستری|شبستری]] • [[طاهره قرة العین|طاهره]] • [[میرزاده عشقی|عشقی]] • [[کمال خجندی]] • [[اقبال لاهوری|اقبال]] • [[فرخی یزدی]]
 
 
</noinclude>
۱۵۷٬۵۲۱

ویرایش