تفاوت میان نسخه‌های «ناصرالدین‌شاه قاجار»

===تولد===
ناصرالدین، فرزند [[محمد شاه قاجار]] و [[مهد علیا]] دختر امیرمحمدقاسم‏خان قاجار قوانلو (پسر [[سلیمان‏خان اعتضادالدوله]]) از همسرش بیگم‏جان‏خانم دختر [[فتحعلی شاه قاجار]] و بدرجهان‏خانم.
در روز ششم [[صفر]] سال 1247 [[هجری قمری]] در دهکدهٔ کهنمیر از توابع [[تبریز]] متولد شد<ref>امانت، عباس. ص 66</ref>. در هنگام تولد، پدرش به همراه پدربزرگش [[عباس میرزا]] سرگرم مبارزه با ایلات سرکش شمال شرق خراسان بودند<ref>امانت، عباس. ص 66</ref>.
 
===دوران ولیعهدی===
کاربر ناشناس