مه‌رمب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
در کیهانشناسی '''مه‌رُمبشمه‌رُمب''' (Big Crunch) یک سناریوی ممکن برای سرنوشت فرجامین جهان است که در آن گسترش فضا عاقبت معکوس شده و جهان بازمی‌رمبد (recollapse) و به یک [[تکینگی]] سیاهچاله می انجامد.
 
گفتنی است '''مه''' به معنی بزرگ (در واژگان مهتر، مهستی، مهستان، مهاباد) و واژه ی '''رمب''' بن مضارع فعل رمبیدن است که به معنی فروریختن و ویرانش می باشد. '''مه رمب''' یعنی فروریختن و ویرانش فرجامین گیتی.