تفاوت میان نسخه‌های «برج جوزا»

بدون خلاصه ویرایش
|تصویر = [[پرونده:Borje-Jawza.jpg|200px]]
برج جوزا (قوس بنفش){{سخ}} مابین دو بعد طولی (سبز)
|نماد = [[Image:Gemini.svg|20px]]
|ترتیب= سومین برج
|بعد ساعتی= ۴ ← ۶
|میل = ۲۰/۵۸+ ← ۲۳/۴۴+
|برج قبل= [[ثور]]