تفاوت میان نسخه‌های «مانش»

{{جغرافیا-فرانسه-خرد}} {{شهرستان‌های فرانسه}}
(شهرستان مانش در شمال غربی فرانسه در ناحیه نرماندی و در در ساحل کانال مانش قرار دارد.)
({{جغرافیا-فرانسه-خرد}} {{شهرستان‌های فرانسه}})
نام این منطقه از کانال مانش گرفته شده است.
 
* [[شهرستان‌های فرانسه|فهرست شهرستان‌های فرانسه]]
== منابع ==
{{پانویس}}
* [http://www.cg50.fr/ وب‌گاه شورای شهر]
 
{{جغرافیا-فرانسه-خرد}}
{{شهرستان‌های فرانسه}}