تفاوت میان نسخه‌های «قایق اژدها»

قایق اژدها را به دراگون بت منتقل کرد: بيشتر به اين اسم شناخته ميشود
(قایق اژدها را به دراگون بت منتقل کرد: بيشتر به اين اسم شناخته ميشود)
(بدون تفاوت)
۳۹

ویرایش