تفاوت میان نسخه‌های «آخر بازی (شطرنج)»

آخر بازی چیست ؟
(آخر بازی چیست ؟)
در بازی [[شطرنج]] آخرین مرحله بازی که در آن تنها چند مهره روی صفحه [[شطرنج]] باقی می ماند و چون [[شاه]] کمتر مورد تهدید قرار می گیرد،در این مرحله نقش یک مهره فعال را بازی می کند.آخر بازی همان قدر اهمیت دارد که [[شروع بازی]] یا [[وسط بازی]].معمولاً کسانی که در آخر بازی تبحر بیشتر دارند بازی را خواهند برد.
==آخر بازی چیست ؟ ==
آخر بازی وقتی است که تعداد زیادی از مهره ها ضمن مبارزات مراحل اول و دوم-شروع و وسط- بازی از صحنه خارج شده و دو حریف برای گرفتن نتیجه نهائی با قوائی کمتر و محدودتر در برابر هم قرار گرفته اند .آخر بازی در واقع مرحله ی به ثمر رساندن امتیازات و برتری های حاصله از مراحل شروع و وسط بازیست .یک شطرنج باز باید به قوانین مقدماتی ( آخربازی) و تئوری نهائی ان کاملا اشنا و مجهز باشد در غیر این صورت نتیجه ای از برتری های مورد بحث به دست نخواهد آورد .
==کتاب ها در این باره==
اولین کتابی که منحصراً درباره آخر بازی نوشته شده است اثر [[دورانت و پرتی]]] بود که در سال 1871 انتشار یافت.پس از آن کتاب های ارزشمندی توسط [[برگر]]،[[فاین]]،[[آورباخ]] و [[کرس]] به چاپ رسید.