تفاوت میان نسخه‌های «مترادف»

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژانویه|روز=۲۹|سال=۲۰۱۱|چند = 2}}{{Nobots}}
[[File:Library of Ashurbanipal synonym list tablet.jpg|thumb|فهرست کلمات مترادف نوشته‌شده به خط میخی بر روی لوحی ساخته‌شده با خاک رس در دوره [[آشوریان|امپراتوری نئو آشوری]]. ارجاع:{{اطلاعات موزه بریتانیا|K.۴۳۷۵|id=308401}}.]]