تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌چشم»

(افزودن منبع)
* [[سنگ‌چشم پشت بلوطی]] (''Lanius Vittatus'')
* [[سنگ‌چشم دمگاه حنایی]] (''Lanius Schach'')
* [[سنگ‌چشم خاکستری کوچک]] (''Lanius Minor'')
* [[سنگ‌چشم خاکستری بزرگ]] (''Lanius Excubitor'')
 
== پانویس‌ها ==