تفاوت میان نسخه‌های «یشت»

۵۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز
 
موضوع یشت‌ها، سرودها و گفته‌های بسیار کهن و حماسه‌هایی در ستایش [[ایزدان]] است و عبارتند از:<ref> تفضلی، احمد، ص ۱۶۴</ref>
* یشت اول، [[اورمزدیشت]]
* یشت دوم، اَمِشَ سپنتَه ([[هفتن‌یشت]])
* یشت سوم، [[اردیبهشت‌یشت]]
* یشت چهارم، [[خوردادیشت]]
* یشت پنجم، [[آبان‌یشت]]
* یشت ششم، [[خورشیدیشت]]
* یشت هفتم، [[ماه‌یشت]]
* یشت هشتم، [[تیریشت]]
* [[رشن‌یشت]]
* یشت نهم، [[گوش‌یشت]]
* [[فروردین‌یشت]]
* یشت دهم، [[مهریشت]]
* [[رام‌یشت]]
* یشت یازدهم، [[سروش یشت]]
* [[اردیشت]]
* یشت دوازهم، [[رشن‌یشت]]
* [[ونندیشت]]
* یشت سیزدهم، [[فروردین‌یشت]]
* [[اشتادیشت]]
* یشت چهاردهم، [[وَرَهرام‌یشت]]
* یشت پانزدهم، [[رام‌یشت]]
* [[اردیبهشت‌یشت]]
* یشت شانزدهم، [[دین‌یشت]]
* [[مهریشت]]
* یشت هفدهم، [[اردیشت]]
* [[زامیادیشت]]
* یشت هیجدهم، [[اشتادیشت]]
* [[هوم‌یشت]]
* یشت نوزدهم، [[زامیادیشت]]
* [[سروش یشت]]
* یشت بیستم، [[هوم‌یشت]]
* یشت بیست و یکم، [[ونندیشت]]<ref>اوستا، ص ۱۴</ref>
 
==پانویس==
 
==منابع==
* رضی، هاشم. اوستا. تهران:سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۶۳
* '''یشت‌ها''' ، جلد اول، ترجمه و تفسیر [[ابراهیم پورداوود]]
* تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ ISBN 964-5983-14-2