تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌چشم»

۳۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
 
* [[سنگ‌چشم پشت سرخ]] (''Lanius Collurio'')
* [[سنگ‌چشم دم سرخ]] (''Lanius isabellinusIsabellinus'')
* [[سنگ‌چشم کله سرخ]] (''Lanius Senator'')
* [[سنگ‌چشم پیشانی سفید]] (''Lanius nubicusNubicus'')
* [[سنگ‌چشم پشت بلوطی]] (''Lanius Vittatus'')
* [[سنگ‌چشم دمگاه حنایی]] (''Lanius Schach'')
* [[سنگ‌چشم خاکستری کوچک]] (''Lanius Minor'')
* [[سنگ‌چشم خاکستری بزرگ]] (''Lanius Excubitor'')
* [[سنگ‌چشم خاکستری چینی]] (''Lanius sphenocercusSphenocercus'')
* [[سنگ‌چشم برمه‌ایقهوه‌ای]] (''Lanius collurioidesCristatus'')
* [[سنگ‌چشم سومالیبرمه‌ای]] (''Lanius somalicusCollurioides'')
* [[سنگ‌چشم تانزانیاییکله‌گاوی]] (''Lanius marwitziBucephalus'')
* [[سنگ‌چشم آفریقایی معمولی]] (''Lanius Collaris'')
* [[سنگ‌چشم سومالی]] (''Lanius Somalicus'')
* [[سنگ‌چشم تانزانیایی]] (''Lanius Marwitzi'')
* [[سنگ‌چشم دم‌دراز آفریقایی]] (''Lanius Cabanisi'')
* [[سنگ‌چشم پشت‌خاکستری آفریقایی]] (''Lanius Excubitoroides'')
 
== پانویس‌ها ==