تفاوت میان نسخه‌های «توزیع احتمال»

جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
# تابع توزیع همواره از راست پیوسته است: <math>\lim_{x\rightarrow a^{+}} f(x)=f(a)</math>
اگر تابع توزیع پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است.<ref>{{یادکرد|کتاب=آمار و احتمال کاربردی|نویسنده=سعید رضاخواه|ناشر=انتشارات دانشگاه امیر کبیر|شابک=ISBN 964-463-091-2 (کتابخانه ملی : م۷۹-۲۰۶۷۴)}}</ref>
 
در نظریه احتمال و آمار '''تابع توزیع احتمال''' بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در مورد متغیر گسسته) و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص (در مورد متغیر تصادفی پیوسته) میباشد.
 
== منبع ==
{{پانویس}}
۱

ویرایش