تفاوت میان نسخه‌های «امردادگان»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
(کمی ویرایش)
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
 
 
در یادگارهای ِ کهن ایرانی،ازایرانی، از این روز و جشن ِ ویژهٔ ِ آن، سخن ِ بسیار گفته‌شده‌است در متن ِ پهلوی‌ی ِ [[بندهش|بُندَهِش]]، می‌خوانیم:
{{گفتاورد بزرگ}}
امُرداد ِ بی‌مرگ، سَروَر ِ گیاهان ِ بی‌شمارست؛ زیرا او را به گیتی، گیاه، خویش است. گیاهان را رویانَد و رَمهٔ ِ گوسفندان را افزاید؛ زیرا همهٔ ِ دام‌ها از او خورند و زیست‌کنند. به فِرَشکرد ِ [/ نوگردانی‌ی ِ جهان و زندگی در پایان ِ کار ِ جهان به سالاری‌ی ِ سوشیانت، رهاننده‌ای از تبار ِ زرتشت]، نیز "انوش" [/ خوراک ِ بی‌مرگی] را از امرداد آرایند. اگر کسی گیاه را رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه امُرداد [از او] آسوده یا آزَرده بُوَد...
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش