تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
جز (ربات: ویرایش جزئی)
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
 
== تعریف انتروپی آماری ==
بر مبنای تعریف آماری ،آماری، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط [[لوودیگ بولتزمن]] (Ludwig Boltzmann) در سال 1896 ،1896، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
در یک سیستم ترمودینامیکی با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان می‌دهند. <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش