باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
----
== رخدادها ==
* [[۲۹۰۰ (پیش از میلاد)|۲۹۰۰]]-[[۲۳۳۴ (پیش از میلاد)]]؛جنگهای؛ جنگهای خاندان یکم در [[میانرودان]]
* [[۲۶۰۰ (پیش از میلاد)]]؛ [[تمدن هاراپان]] نیرومند شد.
* [[۲۶۰۰ (پیش از میلاد)]]؛بخش؛ بخش یکم [[دوره پیش‌کاخی]] در [[کرت]]
* [[۲۶۰۰ (پیش ا زمیلاد)|۲۶۰۰]]-[[۲۵۰۰ (پیش از میلاد)]]؛هنوز؛ هنوز [[اسب|اسب‌های]] وحشی در [[دانمارک]] شکار می‌شوند.
* [[۲۵۷۸ (پیش از میلاد)]]؛ [[خوفو]] مرد.
* [[۲۵۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[پادشاهی کهن]] در [[مصر باستان]]،فرمانروایی، فرمانروایی [[فرعون]] [[سنفرو]] از دودمان چهارم.
* [[۲۵۷۰ (پیش از میلاد)]]؛آغاز؛ آغاز فرمانروایی [[خافره]] بر [[مصر باستان]]
* [[۲۵۷۰ (پیش از میلاد)|۲۵۷۰]]-[[۲۵۴۴ (پیش از میلاد)]]؛ [[ابولهول]] در مصر ساخته شد.
* [[۲۵۵۰ (پیش از میلاد)]]؛تاریخ؛ تاریخ برآوردزده‌شده برای به پایان رسیدن [[هرم بزرگ جیزه]]
* [[۲۵۵۰ (پیش از میلاد)]]؛ [[مه‌سان‌نه‌پاددا]] پدید آورنده [[دودمان یکم اور]] فرمانروایان [[اوروک]] و [[کیش (سومر)|کیش]] را سرنگون کرد.
* [[۲۵۴۴ (پیش از میلاد)]]؛ [[خافره]] مرد.
* [[۲۵۳۳ (پیش از میلاد)]]؛ [[منکائوره]] در [[مصر باستان]] به فرمانروایی رسید.
* [[۲۵۱۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[منکائوره]] مرد. سنگتراشه او و همسرش اکنون در [[موزه هنرهای زیبای بوستون]] نگهداری می‌شود.
* [[۲۵۱۰ (پیش از میلاد)|۲۵۱۰]]-[[۲۴۶۰ (پیش از میلاد)]]؛کار؛ کار بر روی تندیس [[ساق‌قارا]] [[فرعون]] مصر. این اثر اکنون در [[موزه مصر]] نگهداشته می‌شود.
* [[۲۵۰۰ (پیش از میلاد)]]؛دودمان؛ دودمان افسانه‌ای [[سانگ‌هوانگ‌وودی]] به دست [[هوانگ دی]] در [[چین]] بنیاد نهاده شد.(تاریخ تقریبی)
* [[۲۵۰۰ (پیش از میلاد)]]؛ساخت؛ ساخت چرخه سنگی در [[استون‌هنج]] آغاز شد و پانصد سال پی‌گرفته شد.
 
== چهره‌های برجسته ==
* [[۲۶۰۱ (پیش از میلاد)]]-[[۲۵۷۸ (پیش از میلاد)]]؛فرمانروایی؛ فرمانروایی [[فرعون]] [[خوفو]]
* [[۲۵۹۹ (پیش از میلاد)]]؛ [[هونی]] فرعون [[مصر باستان]]
* [[۲۵۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[سنفرو]] [[فرعون]] [[مصر باستان]]
* [[۲۵۲۸ (پیش از میلاد)]]؛ [[ره‌جه‌دف]] فرعون مصر باستان
* [[۲۵۲۰ (پیش از میلاد)]]؛ [[خپ‌هرن]] فرعون مصر باستان
== نوآوری‌ها، یافته‌ها، آشنایی‌ها ==
* [[۲۵۷۵ (پیش از میلاد)]]؛فرمانروای؛ فرمانروای [[سومر]] [[گوده‌آ]] یک [[فوت]] را برابر با ۲۶.۴۵ [[سانتیمتر]] شناساند.
* نگاره‌های روی صخره در [[رودوی]] [[نروژ]] کاربرد [[اسکی]] را نشان می‌دهد.
* [[شتر بلخی]] و [[شتر تندرو]] رام‌شدند.
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش