شبکه گردنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
*عصب پوستی عرضی (C2-C3)
===شاخه‌های سطحی نزولی===
شامل اعصاب فوق ترقوه ای <ref>Supraclavicular nerves </ref> هستند:
*اعصاب فوق ترقوه ای داخلی (Medial)
*اعصاب فوق ترقوه ای میانی (Intermediate)
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش