محمدحسین پاپلی یزدی: تفاوت میان نسخه‌ها

* عضو هیات علمی مجلهCEMOTI CALLERS DETUDES SUR ۱. A MEDITRANNEE ORIENNTALE ET LE MONDE TURCO IRANIEN.
* عضو کمیته ملی اقلیم ایران
* عضو هیات مدیره انجمن جغرافیدانان ایران
* رییس پژوهشکده امیر کبیر
* مدیر مسوول انتشارات پاپلی
* ریاست اتحادیه تعاونی های بزرگ آبران خراسان بزرگ
 
== جوایز ==
۱۲۳

ویرایش