باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|pronunciation = [roˈmɨnə]
|states = اکثریت جمعیت :<br>
{{Flag|Romania}} <br> {{Flag|Republic of Moldova}} <br>زبان اقلیت:<br> {{Flag|Albania}} <br> {{Flag|Bulgaria}} <br>{{Flag|Croatia}} <br> {{Flag|Greece}} <br> {{Flag|Hungary}} <br> {{Flag|Italy}} <br> {{Flag|Kazakhstan}} <br> {{Flag|Macedonia}} <br> {{Flag|Russia}} <br> {{Flag|Serbia}} <br> {{Flag|Spain}} <br> {{Flag|Ukraine}} <br>زبان مهاجرها:<br>[[Americasآمریکاها|Northقاره‌های andشمالی Southو جنوبی Americaآمریکا]]<br> [[Westernاروپا Europe|Westernغربی]] و [[Southernاروپا Europeجنوبی]] <br> {{Flag|Australia}} <br> {{Flag|Canada}} <br>{{Flag|USA}} <br> {{Flag|Israel}} <br> {{Flag|Germany}} <br> {{Flag|New Zealand}}
|region = [[جنوب شرق اروپا|جنوب شرق]], [[مرکز اروپا|مرکز]] و [[شرق اروپا]]
|speakers = زبان اول: ۲۴ میلیون نفر<br>Secondزبان languageدوم: 4۴ millionمیلیون <refنفر name="28mil"/>
|rank = ۳۴ (بومی),<ref name=Encarta />{{Dead link|date=October 2010}} ۴۱ ([[List of languages by number of native speakers#10 to 60 million native speakers|ranking by SIL estimate]])
|fam2 = [[زبان ایتالیک|ایتالیک]]
|fam3 = [[زبان رومی|رومی]]
۵۲٬۹۸۶

ویرایش