تفاوت میان نسخه‌های «استدلال استنتاجی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (استدلال قیاسی را به استدلال استنتاجی که قبلاً صفحهٔ تغییر مسیر بود، منتقل کرد)
'''استنتاجقیاس''' (Deduction) یا '''استدلال استنتاجیقیاسی''' (Deductive reasoning) در [[منطق]]، [[ریاضیات]]، و [[هوش مصنوعی]] بدست آوردن یک [[گزاره]] از دنباله‌ای از یک مجموعه گزاره‌ها است. دنبالهٔ گزاره استفاده شده [[مفروضات]] و گزارهٔ بدست آمده [[نتیجه]] نامیده می‌شود. استدلال یا گواه آوردن قیاسی، منطق قیاسی نیز نامیده می شود. این روش استدلال کردن یا گواه آوردن از بحث های قیاسی به دست می آید. در این گونه بحث، تلاش می شود تا نشان داده شود که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از مجموعه ای از پیش فرض ها(premises) یا فرضیه ها(hypotheses)به دست می آید. بحث قیاسی هنگامی روایی(validity)دارد که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از پیش فرض و فرضیه به دست آید. گواه آوری یا استدلال قیاسی در کنار گواه آوری استقرایی(inductive reasoning)، یکی از دو روش رایج در شناخت(cognition) و رسیدن به دانایی یا معلومات(knowledge)است. مثال زیر ویژگی این این روش را نشان می دهد:
 
- همه انسان ها می میرند
 
- سقراط انسان است
 
- بنابراین: سقراط مردنی است
 
پیش فرض نخست بیان می کند که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان "انسان" دارای ویژگی "مردن" هستند. عبارت دوم بیان می کند که سقراط هم زیر عنوان یک "انسان" قرار دارد. در نتیجه سقراط باید مردنی باشد زیرا او نیز از ویژگی مردن که به "انسان" نسبت داده شده، برخوردار است.http://en.wikipedia.org/wiki/Deductive_reasoning
 
== جستارهای وابسته ==
۶۸

ویرایش