تفاوت میان نسخه‌های «جبهه موج»

۶۵۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جبهه‌های موج می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. اگر آشفتگیها فقط در یک راستا منتشر شوند، در این صورت امواج را امواج تخت می‌گویند. در هر لحظه معین، وضعیت در تمام نقاط یک صفحه عمود بر راستای انتشار یکسان است. جبهه‌های موج در این مورد به شکل صفحات تخت عمود بر پرتوها (خطوط مداری که در جهت انتشار نور رسم می‌شوند) خواهند بود. مورد ساده دیگر، در مورد امواج کروی است. در این مورد آشفتگی از یک چشمه [[موج]] در کلیه جهات به طرف خارج منتشر می‌شود. در این حالت جبهه‌های موج به صورت سطوح کروی خواهند بود و پرتوها خطوط [[شعاع]]ی هستند که از چشمه در تمام جهتها دور می‌شوند. در فواصل دورتر از چشمه، جبهه‌های یک موج کروی خمیدگی بسیار کمی دارند و اغلب در ناحیه‌ای محدود از فضا می‌توان آنها را به صورت تخت در نظر گرفت. البته اشکال دیگری نیز برای جبهه موج می‌توان در نظر گرفت.
وقتی موج از منبع به نقاط مختلف انتقال می یابد،انرژی منبع را نیز باخود حمل میکند و به هر جزء از نقطه ی محیط می رسد،آن را با همان دامنه وبسامد منبع به حرکت نوسانی وادار میکند، ولی نقاط محیط همراه با موج منتقل نمی شود،این انرژی حمل شده توسط موج با مجذور بسامد ومجذور دامنه متناسب است،و برابر است با دو برابر جرم نوسانگر در مجذور فرکانس در مجذور دامنه در مجذور عدد پی.
 
 
== منابع ==
۴

ویرایش