تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات فاطمی»

۲۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
 
[http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=seri&SID=1 از پرنده دانا بپرس،بپرس]، ترجمه حسن سالاري
 
o تقدير شده در كتاب فصل
 
 
• كتاب كار و راهنماي مطالعه دانش‌آموز، [http://www.fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4297 عربي سال اول دبيرستان]
 
o برگزيده جشنواره رشد
 
 
• كتاب كار و راهنماي مطالعه دانش‌آموز، [http://www.fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4299 عربي سال دوم دبيرستان]
 
o برگزيده جشنواره رشد
 
 
• كتاب كار و راهنماي مطالعه دانش‌آموز، [http://www.fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4375 زبان فارسي 2]
 
o برگزيده جشنواره رشد
 
 
• كتاب كار و راهنماي مطالعه دانش‌آموز، احتمال،[http://www.fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4216 احتمال]، جلد اول و دوم
 
o برگزيده جشنواره رشد
۲۹

ویرایش