تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات فاطمی»

۱۵۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
 
 
• [http://www.fatemi.ir/SearchResults.aspx?ListType=search&p=1&search_text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C دستور زبان فارسي]، تاليف [http://www.aftab.ir/lifestyle/view/100229/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C حسن انوري،انوري]، [[حسن احمدي گيوي]]
 
o برگزيده جشنواره كتاب‌هاي آموزشي رشد
 
 
• [http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=seri&SID=1 از پرنده دانا بپرس]، ترجمه [http://www.jazirehdanesh.com/find-13.418.618.fa.html حسن سالاري]
 
o تقدير شده در كتاب فصل
۲۹

ویرایش