تفاوت میان نسخه‌های «فریسی‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی ''''فریزی‌ها''' گروهی از مردم ژرمن هستند که در نواحی ساحلی کشورهای آلمان ، [[دا...' ایجاد کرد)
 
'''فریزی‌ها''' گروهی از [[مردم ژرمن]] هستند که در نواحی ساحلی کشورهای [[آلمان]] ، [[دانمارک]] و [[هلند]] زندگی می‌کنند.آنها در هلند در استان‌ها [[فریسلاند]] و [[گرونینگن]] در آلمان در [[فریسیای غربی]] و [[فریسیای شمالی]] زندگی می‌کنند.As both the Anglo-Saxons of England and the early Frisians were formed from largely identical tribal confederacies, their respective languages were very similar<ref>[http://www.interfrisiancouncil.eu/ OldInterfriesischer FrisianRat is/ theYnterfryske mostRie closely- relatedStart<!-- languageBot togenerated Oldtitle English[6-->] and the modern Frisian dialects are in turn the closest related languages to contemporary English.</ref>منطقه زندگی آنها به [[فریزیا]] معروف است.این مردم به داشتن موهای بور معروف هستند.<ref>{{cite book|author=[[Carleton S. Coon|Coon, Carleton S.]]| title=[[The Races of Europe (1939 book)|The Races of Europe]] |location=New York|publisher=Knopf|year=1962|chapter=XII, section 4|quote=The hair is blond to medium brown, especially the latter (Saller-Fischer chart A-O), in over 60 per cent, except for the North Frisian parish of Bökingharde, where it is darker; red hair runs as high as 7 per cent on Spiekeroog. The eyes are pure blue or light-mixed in 70 per cent to 80 per cent of instances. The Frisians are among the blondest people in the world.}}</ref>
 
زبان فریزی کهن به زبان [[انگلیسی کهن]] بسیار نزدیک بوده است و همین جور زبان فریزی نوین نیز به زبان انگلیسی نوین بسیار نزدیک است.<ref>{{cite web|url=https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/1937/1/344_121.pdf |title=The origin of the Old English dialects revisited|first=Frederik |last=Kortlandt |year=1999|publisher=[[University of Leiden]]}}</ref>