تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه امام حسین»

 
== تحقیقات ==
دانشگاه امام حسین یک گروه علمی و یک قسمت [[فیزیک هسته‌ای]] دارد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= [http://www.india-defence.com/reports-1563 Iran using schools to hide nuclear program] |ژورنال= |نشریه=India Defence |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2006-03-20.</ref> برنامه فیزیک هسته‌ای در دانشگاه امام حسین (ع) بهحسینبه وسعت دانشگاه شریف است اما تنها یک مرکز مجزا برای تحقیقات هسته‌ای نیست. دانشگاه امام حسین (ع) همچنین یک مرکز برای تحقیق [[زیست‌شناختی]] دارد و یک بخش زیست شناختی که تحقیقات میکروبیولوژی را هدایت می‌کند. بااین همه، تحقیقات هسته‌ای در دانشگاه امام حسینمادر تمام تحقیقاتی است که به آن لقب دانشگاه اتمی داده‌اند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= [http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1515907/Irans-nuclear-university-conceals-research.html Iran's nuclear university conceals research] |ژورنال= |نشریه=Telegraph News |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} </Retrieved on 2006-04-16. </ref>
<ref name=spiegel>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= [http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248893,00.html Exil-Iraner werfen Teheran heimliche Biowaffenforschung vor] |ژورنال= |نشریه=Spiegel Online |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2003-05-16. </ref>
 
۱۱۷

ویرایش