تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت در نیشابور»

جز
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
<br />
 
در کتاب [[اسرار التوحید]]، گفتگوها و مدارای شیخ [[ابو سعید ابوالخیر]] با مسیحیان نیشابور ذکر شده‌است.در دوره بعد از ورد اسلام به نیشابور، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر مدارا داشتند و در تاریخ هیچ درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در نیشابور ذکرعنوان نشده‌است.نمونه:
{{نقل قول|آورده‌اند کی روزی شیخ قدس اللّه روحه العزیز در نشابور برنشسته می‌رفت. بدر کلیسایی رسید، اتفاق را روز یکشنبه بود جمله با شیخ گفتند ای شیخ می‌باید کی ایشان را ببینیم، شیخ پای از رکاب بگردانید چون شیخ در رفت ترسایان پیش شیخ آمدند و خدمت کردند و همه به حرمت پیش شیخ بیستادند وحالتها برفت. مقریان با شیخ بودند، یکی گفت ای شیخ دستوری هست تا آیتی بخوانند؟ شیخ گفت روا باشد. مقریان آیتی خواندند، ایشان را وقت خوش گشت و بگریستند، شیخ برخاست و بیرون آمد. یکی گفت: اگر شیخ اشارت کردی همه زنارها بازکردندی.شیخ گفت '''ما ایشان را زنار برنبسته بودیم تا بازگشاییم'''<ref>نقل از کتاب اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید</ref>.}}
 
 
در دوره بعد از ورد اسلام به نیشابور، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر مدارا داشتند و در تاریخ هیچ درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در نیشابور ذکر نشده‌است.
<br />