تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت در نیشابور»

جز
جز
 
== پیشینهٔ مسیحیت در نیشابور ==
یکی از اشیای کشف شده در کاوش‌های باستان شناسی در نیشابور مربوط به [[مسیحیت|آیین مسیحیت]] است.یک ظرف تزئیی به [[زبان سریانی]]، مربوط به سده سوم یا پنجم هحری در [[کهندژ|مناطق باستان شناسی جنوب نیشابور کنونی]] کشف شده‌است. در این ظرف، در سه ردیف، به [[زبان سریانی]]، نوشته شده‌است:« ''خدایا بر من گناه کار ترحم فرما''<ref>این بخش ترجمه به فارسی آن است.</ref> ».
زبان و مضمون این نوشته مربوط به ادبیات مسیحیت است <ref>دعا و نیایش‌ها مسیحیان، جز ادبیات مسیحیت است.</ref>.مورخان می‌گویند که در قرون سوم تا پنحم میلادی نیشابور محل اقامت اقلیتی از کلدانی‌های وابسته به پاتریارک [[انطاکیه|انطاکیه]] و تحت نظر کاتولیکوس بوده‌است.
<br />
 
 
 
در دوره بعد از ورد اسلام به نیشابور، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر مدارا داشتند و در تاریخ هیچ درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در تاریخ نیشابور ذکر نشده‌است.
<br />