تفاوت میان نسخه‌های «زبان باجلانی»

جز
زبان باجلانی‌ها متعلق به زیرشاخه [[زازا-گورانی]] از شاخه شمال غربی [[زبان‌های ایرانی]] است و تاریخدانان و زبانشناسان خاستگاه اولیه آن‌ها را از منطقه [[دیلمستان]] و کرانه‌های [[خزر]] می‌دانند.پژوهش‌های زبان‌شناسان نشانگر این است که این زبان یک زبان مستقل ایرانی است.<ref>1986 "Kurds, Kurdistan. v. -- language," The Encyclopaedia of Islam, Vol. V, pp. 479-80.</ref> ولی برخی دیگر آن را در شمار گویش‌های [[زبان کردی]] قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=Kurdish language|ناشر=Britannica Encyclopedia|نشانی=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325225/Kurdish-language|نویسنده= |زبان= |تاریخ بازدید=مارس ۲۰۱۰}}</ref>
 
== برگرفته ازمنابع ==
{{پانویس}}
*بلو، جویس: گورانی و زازا در "راهنمای زبان‌های ایرانی، جلد دوم: زبان‌های ایرانی نو، ویراستهٔ رودیگر اشمیت. دیمه (صفحه): ۶-۵۵۵