تفاوت میان نسخه‌های «جام شیردال و گاو بال‌دار»

صفحه‌ای جدید حاوی ''''جام طلایی شیر دال و گاو بال‌دار مارلیک''' یکی از اشیای باستانی است که در [[تپه م...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی ''''جام طلایی شیر دال و گاو بال‌دار مارلیک''' یکی از اشیای باستانی است که در [[تپه م...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)