تفاوت میان نسخه‌های «مسعود فرزاد»

جز (ربات: تصحیح کاما، شمارگان هزارگان)
از ترجمه و تالیغات به زبان انگلیسی هم آثاری هم چون :[[وزن رباعی]]، [[ترجمهٔ غزل‌های حافظ]] و [[(مردی که فکر می کند)]] را به انگلیسی تالیف کرده است
 
[[موش و گربه]] ی [[عبید زاکانی]] را نیز به زبان انگلیسی ترجمه نموده است. وی [[هملت]] و [[رویا در نیمهٔ شب تابستان]] اثر [[شکسپیر]] را به فارسی برگردانده است.