سازمان استانداردسازی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهٔ جدید: *IEC کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال ----)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
*[[IEC]] (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال) که توضیح مختصری در مورد لیست این استانداردها
می باشد
----
[استانداردهای مناطق خطر بار](hazardous Area) ازجمله گروه دستگاهها،نوع حفاظت و ...
۲۵

ویرایش