سازمان استانداردسازی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
*[[IEC]] (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال) که توضیح مختصری در مورد لیست این استانداردهااستانداردهامی باشد
می باشد
----
*[[استانداردهای مناطق خطر بار]](hazardous Area) ازجمله گروه دستگاهها،نوع حفاظت و ...
۲۵

ویرایش