باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[علی شریعتی]] نویسنده، جامعه‌شناس و از روشنفکران دینی ایران
* [[محمدتقی شریعتی]] روشنفکر مذهبی و فعال سیاسی و پدر [[علی شریعتی]]
* [[سارا شریعتی]]، جامعه‌شناس ايرانيایرانی و فرزند [[علی شریعتی]]
* [[احسان شریعتی]]، فیلسوف ایرانی و فرزند [[علی شریعتی]]
* [[سوسن شریعتی]]، فرزند [[علی شریعتی]]
 
نام '''خیابان‌ها''':
* [[خیابان شریعتی (مشهد)|شریعتی]] نام یکی از خیابان‌های شهر مشهد
* [[خیابان شریعتی (اصفهان)|شریعتی]] نام یکی از خیابان‌های شهر اصفهان
* [[خیابان شریعتی (خرم‌آباد)|شریعتی]] نام یکی از خیابان‌های شهر خرم‌آباد
 
نام '''بیمارستان‌ها''':