تفاوت میان نسخه‌های «اعراف»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
* '''«اعراف»''' نام هفتمينهفتمین [[سوره]] از [[قرآن]] است كه 206 [[آيهآیه]] دارد.
* '''«اعراف»''' نام يكيیكی از اشعار [[ادگار آلن پو]]، شاعر امريكاييامریكایی است كه برايبرای نخستيننخستین بار در سال 1829 منتشر شد. ايناین شعر يكيیكی از نخستيننخستین كارهايكارهای آلن پو است و به دليلدلیل ارجاع‌هايارجاع‌های تاريخي‌اشتاریخی‌اش مشهور است. ايناین شعر بر مبنايمبنای داستانيداستانی از [[قرآن]] است كه درباره‌يدرباره‌ی زندگيزندگی پس از مرگ در مكانيمكانی به نام «اعراف» است. در قرآن [[سوره]]‌اي‌ای به همينهمین نام است كه هفتمينهفتمین سوره‌يسوره‌ی ايناین كتاب است و 206 [[آيهآیه]] دارد.
 
'''نماينمای كليكلی'''
 
'''اعراف''' مهم‌ترينمهم‌ترین شعر كتاب شعر آلن پو با نام ''Al Aaraaf, Tamerlane, and Minor Poems,'' است كه الهام گرفته از كشف يكیك ابرنواختر توسط [[تيكوتیكو برايبرای]] است. ايناین ستاره در سال 1572 رؤيترؤیت شد و حدود هفتده ماه رؤيت‌‌پذيررؤیت‌‌پذیر بود. آلن پو ايناین ستاره را «اعراف» ناميدنامید كه در حقيقتحقیقت مكانيمكانی است برايبرای كسانيكسانی كه نه به طور مشخص خوب هستند و نه بد. و در آن‌جا مي‌مانندمی‌مانند تا خداوند آنان را ببخشد و وارد [[بهشت]] شوند؛ هم‌چنان كه در [[سوره]] هفتم [[قرآن]] تشريحتشریح شده است.
۲۸٬۹۸۱

ویرایش