آمار فرمی-دیراک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''آمار فرمی-دیراک''' یا '''آمار F-D''' بخشی از علم فیزیک است که به توصیف انرژی ذراتِ تک، در یک سامانه می پردازد، این سامانه شامل تعداد زیادی ذره مشابهِ پیروی کننده از [[اصل طرد پاولی]] است. نام فرمی-دیراک پس از [[انریکو فرمی]] و [[پاول دیراک]] که هر دو به صورت جداگانه و هم‌زمان آن را کشف کرده بودند انتخاب شد.
 
آمار فرمی-دیراک در سامانه‌ای با تعادل دمایی، بر ذرات مساوی که گردش ([[اسپین]]) [[نیمه‌صحیح]] دارند اعمال می‌شود. همچنین فرض می‌شود که اندرکنش متقابل ذرات در این سامانه ناچیز است. این باعث می‌شود که بتوان این تعداد زیاد از ذرات را در وضعیت [[حالت پایه|حالت پایهٔ]] یک تک‌ذره توصیف کرد. نتیجهٔ توزیع فرمی-دیراک بر روی این ذرات یعنی هیچ دو ذره‌ای نمی‌توانند حالت مشابه هم داشته باشند؛ که این نتیجه‌گیری تاثیر بزرگی بر روی ویژگی‌های سامانه دارد. از آنجایی که آمار فرمی-دیراک بر روی ذراتِ با گردش (اسپین) نیمه‌صحیح اعمال می‌شود، باید این ذرات را [[فرمیون]] خواند. این آمار بیشتر به الکترون‌هایی که خود فرمیون با گردش ۱/۲ اند اعمال می‌شود. آمار فرمی-دیراک خود زیرمجموعه‌ای از [[مکانیک آماری]] است و از اصول [[مکانیک کوانتوم]] پیروی می‌کند.