تفاوت میان نسخه‌های «استاتیک»

بدون خلاصه ویرایش
جز (استاتیک را به ایستایی منتقل کرد: پارسی تر است)
{{بدون منبع}}
'''استاتیک'''، یا '''ایستایی‌شناسیایستایی‌''' شاخه‌ای از [[دانش فیزیک]](مکانیک) و [[علوم مهندسی]] است که به بحث و مطالعه دربارهٔ [[سامانهٔ فیزیکی|سامانه‌های فیزیکی]] در حال [[تعادل ایستا]] (یا [[تعادل استاتیکی]]) می‌پردازد. [[تعادل ایستا]] حالتی است که در آن، مکان نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که اجزا و سازه‌ها در اثر اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ مورد نظر یا در حال سکون است یا [[مرکز جرم]] ([[گرانیگاه]]) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.
 
با استفاده از [[قانون دوم نیوتون]] به این نتیجه می‌رسیم که در یک سامانهٔ در حال تعادل ایستا، نیروی خالص و نیز گشتاور خالص وارد بر هر یک از جرم‌های درون سامانه برابر با صفر است، و این بدان معناست که در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سامانه وارد می‌شود، نیرویی به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، به عنوان ''شرط اول تعادل'' شناخته می‌شود. این شرط که گشتاور خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، به ''شرط دوم تعادل'' موسوم است.