تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه صنعتی قم»

بدون خلاصه ویرایش
تعداد دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه(در سال ۱۳۸۹)در حدود هفتصد نفر اعلام شده‌است.{{مدرک}}
 
دانشجویانی که ساکن قم نیستند، می توانند خوابگاه بگیرند که بعضی در خود دانشگاه و بعضی دیگر در خوابگاه هلال احمر (واقع در جنب دانشگاه) اسکان داده شده اند. گفتنیست استفاده از چادر برای تمامی دانشجویان دختر اجباری استمی باشد.
 
دانشگاه صنعتی قم تا سال ۱۳۸۹ فقط یک دانشکده به نام دانشکده فنی مهندسی دارد که به نقل از وب سایت رسمی آن، اهداف زیر را دنبال می کند:
تلاش جهت پاسخگوییپاسخ گویی به نیازهای علمی و صنعتی کشور
تلاش و مشارکت در تولید علم و ارتقاء فناوریهایفناوری های پیشرفته
تلاش جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و صنعتی کشور
جهت گیری آموزشی همراستا با تحولات صنعتی
تلاش و مشارکت در تولید علم و ارتقاء فناوریهای پیشرفته
توسعه آموزش روزآمد مهندس برق در بالاترین سطح بین المللی
جهت گیری آموزشی همراستا با تحولات صنعتی
تربیت مهندسین حرفه ای که بتوانند کارهای تحلیل، طراحی و پژوهش را در هر پیشه و صنعت انجام دهند و توانایی رهبری، نوآوری و کارآفرینی در حرفه خود را در قالب توسعه پایدار داشته باشند.
توسعه آموزش روزآمد مهندس برق در بالاترین سطح بین المللی
تربیت دانش آموختگان در سطوح عالی همگام با رشد علم و فن آوری
تربیت مهندسین حرفه ای که بتوانند کارهای تحلیل، طراحی و پژوهش را در هر پیشه و صنعت انجام دهند و توانایی رهبری، نوآوری و کارآفرینی در حرفه خود را در قالب توسعه پایدار داشته باشند.
ایجاد زمینه لازم برای ادامه تحصیل دانش آموختگان در مقاط بالاتر
تربیت دانش آموختگان در سطوح عالی همگام با رشد علم و فن آوری
ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان علمی در استان و کشور اعتلای علمی و فنی استان و کشور
ایجاد زمینه لازم برای ادامه تحصیل دانش آموختگان در مقاط بالاتر
تقویت اعتماد به نفس در حل مسایل صنعتی و ایجاد قدرت تفکر مستقل فنی و علمی جذب و ارتقاء دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان برجسته جهت نیل به اهداف رو به گسترش حرفه ای
ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان علمی در استان و کشور اعتلای علمی و فنی استان و کشور
تامین نیروی انسانی متخصص کشور با مهارتهای فنی و مدیریتی لازم
تقویت اعتماد به نفس در حل مسایل صنعتی و ایجاد قدرت تفکر مستقل فنی و علمی جذب و ارتقاء دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان برجسته جهت نیل به اهداف رو به گسترش حرفه ای
ارائه رهنمود و مشارکت در تصمیم سازی های راهبردی علمی و فنی کشور و حل مسائل صنعتی آن
تامین نیروی انسانی متخصص کشور با مهارتهای فنی و مدیریتی لازم
انجام پروژه های فارغ التحصیلی در صنایع روز و پیشرفته و فعال
ارائه رهنمود و مشارکت در تصمیم سازی های راهبردی علمی و فنی کشور و حل مسائل صنعتی آن
 
انجام پروژه های فارغ التحصیلی در صنایع روز و پیشرفته و فعال
 
 
۵۴

ویرایش