تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه صنعتی قم»

بدون خلاصه ویرایش
 
دانشگاه صنعتی قم تا سال ۱۳۸۹ فقط یک دانشکده به نام دانشکده فنی مهندسی دارد که به نقل از وب سایت رسمی آن، اهداف زیر را دنبال می کند:
* مورد فهرست گلوله‌ای
تلاش جهت پاسخ گویی به نیازهای علمی و صنعتی کشور
تلاش و مشارکت در تولید علم و ارتقاء فناوری های پیشرفته
۵۴

ویرایش