تفاوت میان نسخه‌های «ملا ممدجان»

 
{{شعر}}
{{ب|بیا که بریم به مزار مُلامامَدجان{{نشانه|2}}|سَیلِ گُلِ لاله‌زار واواوا وا دلبرجان}}
{{ب|به دربار سخی‌جان گله دارم|یخن پاره ز دست تو نگارم}}
{{ب|پس از مرگم بیایی بر مزارم|مدامم در دعا در انتظارم}}
{{ب|بیا که بریم به مزار ملاممدجان|سیل گل لاله‌زار واواوا وا دلبرجان}}
{{ب|به تن کردی گلم رخت سیاه را|کنم تعریف یار بی‌وفا را}}
{{ب|به دنیا مه اگه غمخوار ندارم|بگیرم دامن شیر خدا را}}
{{ب|بیا که بریم به مزار ملامامدجان|سیل گل لاله‌زار واواوا وا دلبرجان}}
{{ب|بیا زیارت کنیم شیر خدا را|به چشم مالیم همان قلف طلا را}}
{{ب|مه دعا می‌کنم آمین بگوین|خدا کامیاب کنه هر دوی ما را}}
{{ب|بیا که بریم به مزار ملامامدجان|سیل گل لاله‌زار واواوا وا دلبرجان}}
{{پایان شعر}}
 
۶٬۶۳۴

ویرایش