احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
در اسلام احکام دینی در [[علم فقه]] بصورت تخصصی بر روی آن کار می شود.
 
در اسلام احکام دینی فردی و اجتماعی در کتب فقهی خود به چند قسم شامل: عبادات، عقود (پیمان‌ها) و ایقاعات (قرارداها) و احکام (مسائل فردی و قوانین اجتماعی زندگی) می باشد. که به جز قسم عبادات مابقی بیشتر جنبه حقوق اجتماعی به خود می گیرد.
 
==منابع==