احمد نخشبی: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
'''احمد نخشبی''' رهبری نهضت [[اسماعیلیان]] را در [[فرارود]] در دست داشت. او در کوششهای خود برای گسترش اندیشهٔ اسماعیلی کامیابیهایکامیابی‌های بسیاری به دست آورد چنانکه بسیاری از بزرگان [[سامانیان|سامانی]] بدو پیوستند، در این میان می‌توان از کسانی چون ''«حاجب کل»'' یا همان منشی ویژهٔ امیر و همچنین از رئیس دیوان گنجوری (خزانه) نام برد. کار بدانجا کشید که [[امیر نصر سامانی]] نیز به مکتب ایشان پیوست.
{{خرد}}
'''احمد نخشبی''' رهبری نهضت [[اسماعیلیان]] را در [[فرارود]] در دست داشت. او در کوششهای خود برای گسترش اندیشهٔ اسماعیلی کامیابیهای بسیاری به دست آورد چنانکه بسیاری از بزرگان [[سامانیان|سامانی]] بدو پیوستند، در این میان می‌توان از کسانی چون ''«حاجب کل»'' یا همان منشی ویژهٔ امیر و همچنین از رئیس دیوان گنجوری (خزانه) نام برد. کار بدانجا کشید که [[امیر نصر سامانی]] نیز به مکتب ایشان پیوست.
 
گرایش امیر نصر به اسماعیله واکنش غلامان ترک متعصب - که گارد نگهبانان امیر را در بر می‌گرفتند - و روحانیان سنی را برانگیخت تا به اندیشهٔ براندازی وی بیافتند. گرچه توطئهٔ براندازی آشکار و رهبر ترکان دسیسه پردازدسیسه‌پرداز سرش را بر باد داد، ولی امیر نصر به ناچار کناره گیریکناره‌گیری کرد و فرزندش [[نوح یکم سامانی|نوح]] را به جای خویش بر تخت نشاند. امیر نوح سامانی٬ نخشبی را به مناظره با فقیهان اسلامی گمارد که در این مناظره نخشبی شکست خورد. سرانجام او را گرفتند و در میدان شهر [[بخارا]] به دار آویختند. یارانش تن بیجان او را از دار ربودند. از این پس سرکوبی ایشان در سنجش با گذشته بیش گرفت، پیروان این گروه همه جا زیر شکنجه و آزار و مرگ گذارده شدند و این آغاز پنهانی شدن روند پویه‌های اسماعیلیه بود.
 
== منبع ==
* مرتضی راوندی؛ تاریخ اجتماعی ایران، پوشینهٔ دوم
 
{{خرد|افراد}}
[[رده:اسماعیلیان]]