باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[نمودار گمراه‌کننده]]: استفاده از نمودارهای مغرضانه برای بیان اطلاعات آماری
* [[تصویر گمراه‌کننده]]: استفاده نادرست از اندازه تصویری که نشانه داده‌های آماری به کار می‌رود.
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
 
== مغالطات نقل ==
* [[بهانه]]: نپذیرفتن سخنی به علت برخی اشکالات جزئی.
* [[مغالطه جمع مسائل در مسئله واحد]]: ادغام سؤالات در سؤالی که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی‌است که مخاطب قبول ندارد.
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
 
== مغالطات مقام دفاع ==
* [[مغالطه حفظ پیش‌فرض]]: بی‌توجهی به شواهد خلاف و اصرار بر مدعا.
* [[پذیرش ظاهری نقد]]: اشاره به انتقاد و پذیرش ظاهری آن‌ها و باقی ماندن بر مدعای خطا
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
 
== مغالطات صوری ==
* [[ایهام انعکاس]]: برای موجبه کلیه، عکس کلیه و برای سالبه جزئیه، عکس قائل بودن.
* [[سوء تألیف]]: تعمیم یافته بودن حدی موضوع یا محمول در نتیجه، بدون تعمیم آن در مقدمات قیاس و نیز استنتاج از قیاسی که حد وسط آن در هیچ یک از دو مقدمه تعمیم‌یافته نیست.
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
مغلطه اشتون: طرف مقابل براي مذاكره نمي آيد وقتي آمد مذاكرات پشت در هاي بسته انجام مي شود بعد در مصاحبه با خبرنگاران آنچه مي خواهي مي گوي مي روي حال در مذاكره چه بوده هر چه كه مي خواهد باشد
 
== مغالطه در استدلال پیش فرض نادرست ==
* [[مصادره به مطلوب]]: استفاده از نتیجه در مقدمه استدلال.
* [[استدلال دوری]]: به کار بردن مقدمه‌ای که صحت آن وابسته به صحت نتیجه استدلال است.
* [[مغالطهتعمیم در استقراءشتاب‌زده]]: صادر کردن حکم کلی با استفاده از چندنمونه (تعميم شتابزده، نمونه ناکافی، نمونه غيرتصادفي و عدم‌واقع‌نمايي نمونه‌ها از اين دست است.)ناکافی
* [[مغالطه آماری]]
* [[پنداشت پرسش]]
* [[مغالطه تمثیل]]: تسری دادن حکم یک چیز به چیزی دیگر که در صفتی شبیه چیز اول باشد.
 
== منبع ==
* منطق کاربردی، سید علی اصغر خندان، قم، مهر، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۹
* همچنین مراجه شود به وبلاگ: www.wisdomm.blogfa.com
 
{{منطق}}
۱۷٬۶۰۸

ویرایش