تفاوت میان نسخه‌های «ملا ممدجان»

{{پاورقی|4}} رَخت: در اینجا بمعنی «[[لباس]]» است.
 
{{پاورقی|5}} مِه: همان «من» ([[ضمیر|ضمایرضمیر شخصی برای اول شخص مفرد]]) در تلفظ عامیانه
 
{{پاورقی|6}} قُلف: تلفظ عامیانۀ «[[قفل]]» است.
۶٬۶۳۴

ویرایش