باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۸ سال پیش
جز
دریم‌ورکز را به دریم‌ورکس منتقل کرد: S جمع بعد از P و K و T در زبان انگلیسی «س» تلفظ می‌شود