باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''کاتوزیان''' یا '''کاتوزی''' نام یکی از طبقات چهارگانهٔ ایران قدیم است و عابد و پارسا را گویند. گویند [[جمشید]] طوایف را بر چهار قسم کرد اول را کاتوزی نامید و گفت که در کوه‌ها و غارها مکان کنند و به عبادت خدا و کسب علوم مشغول باشند. دوم را [[نیساری]] خواند و گفت سپاهگری بیاموزند و سوم را [[نسودی]] نام کرد و حکم کرد که کشت و زرع کنند و چهارم را [[اهنوخوشی]] لقب داد و گفت به انواع حرفه‌ها بپردازند. [[فردوسی]] گوید {{سخ}}
زهر پیشه در انجمن گرد کرد / بدین اندرون سال پنجاه خورد{{سخ}}
گروهی که کاتوزیان خوانیش / به رسم پرستندگان خوانیش{{سخ}}
نوشته‌اند کاتوزیان جمع کاتوزی است ولی در ریشهٔ زبان‌های ایرانی دیده نمی‌شود و در واقع در اصل کلمهٔ دیگری بوده که کاتبان بدین صورت در آورده‌اند و مصحف آتورنان یا آتوربان یا آذربان و یا آتوربان بوده‌است. و به احتمال قوی که آتوربان را متصل نوشته‌اند و اشتباهاً کاتوزیان نیز خوانده شده‌است.<ref>دانشنامهٔ مزدیسنا، ص ۳۸۵</ref>