تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی تطبیقی»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
{{دیگر کاربردها|همسنجشیتطبیقی}}
'''روان‌شناسی [[همسنجشیتطبیقی]]'''(Comparative psychology) شاخه ایشاخه‌ای از روان‌شناسی است که بیشتر به همسنجی گونه هاگونه‌ها با یکدیگر، همچنین همسنجی انسان-حیوان، می پردازدمی‌پردازد.
 
[[en:Comparative psychology]]