باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
افزودن سریع رده «شیمی» (با استفاده از رده‌ساز)
{{منبع}}
 
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. با این تعریف 256۲۵۶ ایزوتایپ شناخته شده از 80۸۰ عنصر که یک یا چند هسته پایدار دارند وجود دارد.از این 80۸۰ 80۸۰ عنصر 26۲۶ تای ان‌ها فقط یک ایزوتایپ پایدار دارند که به ان‌ها مونوایزوتایپ می گویند و بقیه بیش از یک ایزوتایپ دارند.قلع 10۱۰ ایزوتلیپ دارد.
''''''خصوصیات ایزوتایپ‌های پایدار'''
ایزوتایپ‌های مختلف از یک عنصر یکسان خصوصیات شیمیایی تقزیبا یکسانی دارند.بنابراین رفتارهای زیستی یکسانی خواهند داشت.
 
{{خرد}}
 
[[رده:شیمی]]
۲۳٬۸۶۹

ویرایش