تفاوت میان نسخه‌های «نام‌های تاریخی افغانستان»

بدون خلاصه ویرایش
اطلاق ''افغانستان'' بر کل کشور افغانستان از مقولهٔ اطلاق جز به کل است. از لحاظ تاریخی قبایل افغان (که نام افغانستان از آنها گرفته شده‌است) در بخش‌هاش شرقی و جنوبی افغانستان کنونی می‌زیستند. با قدرت یافتن ایشان نام افغانستان بر کل قلمرو ایشان اطلاق شد.
هرچند از لحاظ کاربرد سیاسی آن جدید است؛ اما این سرزمین کهن بوده و طی قرون متمادی با حدود مختلف به‌نام‌های گوناگون یاد شده‌است، که مهم‌ترین آنها '''[[آریانا]]'''، '''[[خراسان]]''' و '''[[افغانستان]]''' است.<ref>درآمدی بر تاریخ افغانستان، ص ۵ </ref>
''[[دائرةالمعارف آریانا]]'' می‌نویسد: کشوری که در تاریخ معاصر جهان به نام [[افغانستان]] یاد می‌شود، در قرون وسطی قسمتی از [[خراسان]] و در عهد باستان قسمتی از [[آریانا]] بوده‌است.<ref>دائرةالمعارف آریانا، ص ۱۷ </ref>
 
== آریانا ==
۱۳

ویرایش